INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest firma Torex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , Bolkowska 1C, 01-466 Warszawa, NIP 952 00 14 473, zwana dalej „Osada Danków”.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy klientem a Osadą Danków umową o świadczenie usług. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie klientów są świadczone przez Osadę Danków. Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Osadzie Danków. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona osób przebywających na terenie Osady Danków lub w jego okolicy.
 3. W przypadku podania przez klientów danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Osada Danków może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy, jakości świadczonych usług lub zapewnienia komfortu klientów bądź realizacji dodatkowych świadczeń. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Osady Danków i przebywających w Osadzie Danków gości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu obu stron nie ingeruje w prywatność gości. Prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług. Interesy i prywatność klientów nie zostają naruszone.
 5. Dane osobowe klientów mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji osób przebywających w Osadzie Danków  w związku ze świadczonymi usługami . Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Osady Danków art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Osada Danków informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz klientów fakturą VAT). Brak podania danych  uniemożliwia zawarcie umowy z Osadą Danków, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 7. Osada Danków informuje, że każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy klient ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 8. Osada Danków  informuje, że dane osobowe klientów będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług hotelarskich, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 10 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 9. Osada Danków informuje, że dane osobowe klientów mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  Firmom księgowym współpracującym z Osadą Danków,
  Kancelariom prawnym współpracującym z Osada Danków,
  Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Osadą Danków,
  Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT w Osadzie Danków,
  Firmom kurierskim i pocztowym.
 10. W przypadku zarezerwowania noclegu w Osadzie Danków za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie    danych  osobowych klienta przekazane do Osady Danków przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. Informację o dokładnym źródle, z którego Osada Danków  pozyskała dane osobowe można uzyskać w Recepcji.
 11. Rezerwacja pobytu w Osadzie Danków jest jednoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.