REGULAMIN

 1. Pokój w Hotelu Osady Danków wynajmowany jest na doby. W cenie doby hotelowej wliczone jest śniadanie, podawane w formie bufetu szwedzkiego
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 następnego dnia. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją, godziny doby hotelowej mogą ulec zmianie. Przedłużenia pobytu należy zgłaszać w recepcji do godziny 09.00. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.
  Wszelkie reklamacje i skargi na świadczone przez Torex sp. z o.o usługi powinny być zgłaszane w recepcji. Sposób składania i rozpatrywania wniosków stanowi załącznik nr.1 który jest integralną częścią regulaminu.
  Podstawą do zameldowania w Hotelu jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypisanie karty meldunkowej .
 3. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 4. Goście hotelu Osady Danków maja zapewnione:
  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 5. Na życzenie Gości hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu w hotelowym sejfie, przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 6. Wszelkie awarie i uszkodzenia wyposażenia pomieszczeń powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich stwierdzeniu w recepcji .
 7. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do sejfu w recepcji.
 8. Każdorazowo Goście opuszczając pokój powinni sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 9. Goście Osady ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.
 10. W pokojach i pozostałych pomieszczeniach Osady Danków obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 11. Do opłaty za dobę hotelową doliczana jest na każdą osobę opłata miejscową wg stawki na dany rok.
 12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8.00 do godziny 22.00.
 14. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 15. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Osady Danków pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoi.
 17. W Osadzie Danków możemy odmówić przyjęcia gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin hotelowy.
 18. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Goście mają obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta na terenie Hotelu.
 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca wykonania usługi (lokalizacja hotelu).
 
Zarezerwuj pobyt